Wijk bij Duurstede,  23 juli 2021. Op  28 juni stelden de fracties van Burgerbelangen, VVD en SP schriftelijke vragen aan het college over moties gezondheid en zonnepanelen mbt RES. Op 20 juli werden de vragen beantwoord en zijn sinds 23 juli te lezen op de website van de gemeente. De bijlagen bij het antwoord kunt u hier terugvinden.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: 'De eerste vraag betreft de communicatie tussen college en de raad. De VVD en SP hebben niet de behoefte om inhoudelijk op de laatste persbericht te reageren. Wel hebben wij wat vragen over de interpretatie van de ingetrokken motie omdat de wethouder toezegde zich te houden aan hetgeen in deze motie beschreven staat. We vragen ons af hoe het college deze motie, ingediend door VVD, BB en D66 interpreteert, aangezien het al enkele keren is voorgekomen dat de raad niet of soms heel kort van tevoren is geïnformeerd, maar geen bemoeienis heeft gehad met de inhoud. We constateren derhalve dat wij deze motie wellicht wat anders lezen dan het college. Vandaar de vraag hierover.

De vragen 2 t/m 6 betreffen de afgelopen weken in de Tweede Kamer aangenomen moties over de ontwikkelingen rond duurzaamheid en energieopwekking. Hier stemde een overgrote meerderheid van de partijen voor een motie van VVD-er Erkens en SP-er Leijten over het verplichten van gezondheidsonderzoek bij de RES trajecten en aanvragen bij duurzame energieprojecten. Ook is er een meerderheid in de Tweede Kamer die de motie van Leijten heeft aangenomen waarin gesteld wordt dat het kabinet er aan werkt dat zonnepanelen op daken de norm gaat worden.

De VVD en SP hebben van verschillende kanten al eens aandacht gevraagd voor deze onderwerpen. Ze kunnen van enorm belang zijn voor de discussie over de RES 1.0 en de volgende versies. Goed om hier nu dan al bij stil te staan'.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha