Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 20 juli 2021 Er valt wat te kiezen straks! Op 13 juli heeft de nieuwe partij “Duurstede voor Democratie” zich geregistreerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De partij spreekt kiezers aan die zich niet vertegenwoordigd zien in de huidige partijen. Of teleurgesteld zijn in de partij waarop ze stemden.

De zittende landelijke partijen zijn vooral landelijk beleid aan het uitleggen aan de Wijkenaren. Duurstede voor Democratie is een lokale vereniging. Er worden geen marsorders uit den Haag of Brussel aangenomen. De partij wil meer macht voor de inwoners, en minder voor de centrale bureaucratie.

De invoering van diftar is een goed voorbeeld hiervan. Stond niet in het coalitieakkoord. Mensen die stemden op de zittende partijen werd in de verkiezingsprogramma’s iets verteld over nascheiding en omgekeerd inzamelen. Het grootste deel van de kiezers heeft dus nooit voor diftar gestemd. De bureaucraten voeren het in en gebruiken het college als marketingmachine die het mag uitleggen. Helaas zijn er meer voorbeelden.

Dat is niet de democratie waar Duurstede voor Democratie voor staat. Door de inwoners meer zeggenschap te geven krijgen ze meer macht. En dus invloed op hun omgeving. De gemeenteraad heeft door deel te nemen in allerlei “samenwerkingsverbanden” zelf haar controle afgestaan, waardoor de inwoners nog minder macht hebben. Er valt een hoop daarin terug te draaien.

Op https://duurstedevoordemocratie.nl in het concept verkiezingsprogramma al te vinden.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha