Wijk bij Duurstede,  23 april 2021.  Op 25 maart stelde Frans van der Tol van de SP fractie schriftelijke vragen aan het college over het Stadsstrand.  Op  20 april werden de vragen beantwoord en zijn sinds 23 april te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: 'Bij de stukken van de raadsvergadering van 23 maart jl is een schrijven gevoegd van leden van het burgerinitiatief Dorestrand, om te komen tot het creëren van een stadsstrand in de Lunenburgerwaard. Dit initiatief vinden wij interessant. Het is immers een goed en veilig bereikbaar zwem / recreatiegelegenheid dicht bij de stadskern en lijkt aantrekkelijker dan de huidige situatie bij de Gravenbol.

Echter, we lezen in het verslag dat de groep heeft meegestuurd, d.d. 16 maart 2021 dat het college de initiatiefnemers in contact heeft gebracht met Bosscherwaarden BV, de organisatie die bezig is met zandwinning en slibstort in de Bosscherwaarden. Als SP-fractie zien wij dat de raad nog lang geen besluit heeft genomen in de hele traject. Het is maar de vraag of waar de meerderheid met een bestemmingsplan wijziging akkoord gaat. Ook horen wij nog steeds niet of de Bosscherwaarden b.v. nu wel of niet voldaan heeft aan de in de MER procedure verplichte voorwaarden. Welke verwachting kunnen de initiatiefnemers van het Dorestad strand nu dus hebben?

Als we deze stukken lezen (inclusief de mail d.d. 24 november 2020, van een ambtenaar aan de initiatiefnemers van het stadsstrand) krijgen we sterk de indruk dat het college buiten de raad om bij beide partijen, zowel Bosscherwaarden b.v. als initiatiefnemers stadsstrand verwachtingen wekt waarvan wij niet weten of deze kunnen worden waargemaakt. Het plan en de meegestuurde documenten roepen in ieder geval veel vragen op over de helderheid en transparantie in deze procedure. Omdat wij het dossier al langer volgen, stellen we deze vragen, zodat we de stukken wellicht beter kunnen plaatsen'. 

Lees ook:

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha