Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 18 april 2021. De titel van dit artikel komt u bekend voor, maar toch klopt er iets essentieels niet. De wettelijk verplichte mededeling is “resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst” een oprechte en verplichte waarschuwing van leveranciers van financiële producten aan de consument. In het geval van de GVR (Gemeentelijke Verduurzaming Regeling) van Woonpas BV, toch onmiskenbaar een financieel product, gaat deze wettelijke verplichting kennelijk niet op.

Wat is de Woonpas-GVR regeling? Dit is een regeling om huiseigenaren behulpzaam te zijn met het verduurzamen van hun woning, vooral isolatie en zonnepanelen. Met name die huiseigenaren die dit niet zelf kunnen betalen of aanvullend financieren.

De Gemeenteraad heeft het college gemaand om voorzichtig te zijn met de GVR/Woonpas regeling BurgerBelangen en VVD hebben zich uitermate ingespannen om de risico’s voor de deelnemende inwoners op een rijtje te zetten, waarbij ambtenaren en wethouder zich vreemd genoeg volledig buiten beeld hebben gehouden. De risico’s en nadelen van de GVR/Woonpas voor u op een rijtje:

  • Bent u geïnformeerd over het feit dat u er 30 jaar door u wordt betaald en dat de aangeschafte installatie na 25 jaar is afgeschreven en buiten de garantie valt.
  • Er is sprake van een woning gebonden financiering, die bij verkoop van de woning overgenomen zou moeten worden door de koper. Wanneer de woningmarkt minder overspannen raakt (hetgeen zeker binnen deze 30 jaar gaat gebeuren) kan de Woonpas financiering een onderdeel van de onderhandeling uitmaken en zult u als deelnemer moeten afkopen ten koste van de opbrengst van de woning.
  • De afkoopregeling, die pas bleek te bestaan nadat wij er vragen over stelden, is mij nog steeds niet duidelijk.
  • Heeft u de 30 jaar afbetalingen wel eens getotaliseerd (inclusief rente) gezien en naast een alternatief van andere aanbieders (vrijwel nooit op basis van 30 jaar)
  • Zijn er door de Gemeente offertes vergeleken GVR/Woonpas met lokale aanbieders? Uit diverse berichten van inwoners is mij gebleken dat de initiële kosten van isolatie en zonnepanelen van GVR/Woonpas en individuele offertes van lokale bedrijven minimaal 25% tot zelfs 50% goedkoper zijn en makkelijker te financieren. Een vreemd voorbeeld van een Gemeente die de inwoners oproept lokaal in te kopen.

Ik zou nog even door kunnen gaan, maar dan haakt u af en dat is niet de bedoeling. Belangrijk is dat de wethouder in een interview laat weten dat de risico’s van ‘zijn’ regeling minimaal zijn. Zie daar de verklaring van de titel van dit artikel.

De wethouder zou niet verder gaan met een tweede ronde GVR/Woonpas alvorens er met de Raad een evaluatie plaats gevonden zou hebben. Wat heeft de Raad als evaluatie gekregen? Een folder van Woonpas BV en een (bij mij en sommige anderen niet werkende) link naar een promotiefilmpje over dit eerste project in Wijk bij Duurstede. Daar moet het hoogste orgaan van onze Gemeente, de Gemeenteraad, het mee doen en de wethouder drukt door met een tweede ronde als hamerstuk op de Raadsagenda. Moet dit opnieuw een splijtzwam in de samenleving gaan worden en aan wie is dat dan te danken? Aan raadsleden die hun tijd besteden aan onderzoek en hun vakkennis inzetten en op basis daarvan gerechtvaardigde vragen stellen in het belang van de inwoners, of een wethouder die zich inhoudelijk niet wil uitlaten. De trein opnieuw wil laten doordenderen en de wensen van de Gemeenteraad tot evaluatie en wijzigingen in de regeling negeert?

Naast de risico’s voor de individuele inwoners die zich laten verleiden tot deelname, is er ook een stevig risico voor de Gemeente als geheel. Allereerst de uitspraak van demissionair minister Ollengren in september vorig jaar “Wijk bij Duurstede gaat boekje te buiten met Woonpas”. Inmiddels is gebleken dat Ollengren een expert is in boekjes te buiten gaan, dus is deze uitspraak nog moeilijker te negeren. Zij geeft aan dat ze met een eigen regeling gaat komen. Wat gebeurt er dan met de deelnemers in onze Gemeente. Wacht even af was het advies aan de wethouder, maar we weten inmiddels dat de voorkeur uitgaat naar ontsporen in plaats van verantwoord afremmen.

Bij het onderzoek naar Woonpas BV en de GVR hebben wij ook veel contact gehad met andere Gemeenten, waarvan sommigen zelfs een aanvang maakten tot samenwerking maar zich op het laatste moment terugtrokken. Een belangrijk stuk in deze is een rapportage van een gespecialiseerde riskmanagement organisatie. Men rekent diverse scenario’s door en concludeert dat het ‘cumulatie risico’ , afhankelijk van de grootte van de Gemeente al snel onaanvaardbare vormen aanneemt. Hoe zou dat in Wijk bij Duurstede liggen? Ik wil opnieuw niet dat u afhaakt voor het einde van dit artikel dus ik refereer aan mijn eerdere artikelen over de precaire financiële situatie van onze Gemeente, ondanks de jarenlange positieve berichten van het college over de jaarrekeningen.

Vanzelfsprekend zijn er door ons vragen gesteld aan de wethouder omtrent dit rapport en er is door mij aangedrongen ook zelf een riskmanagement rapport te laten maken over onze situatie. Het antwoord van het college was “iedere Gemeente maakt zijn eigen afwegingen en wij hebben de onze gemaakt”. Een weinig inhoudelijk antwoord, maar het zal u duidelijk zijn dat er geen riskmanagementrapportage over de Wijkse situatie is opgemaakt. In ieder geval heeft de Gemeenteraad en geen gezien.

Over Woonpas/GVR heeft geen inhoudelijk contact met de wethouder of ambtenaren plaats, wij worden verwezen naar de ondernemers van Woonpas BV. Ook de evaluatie waar de Raad om verzocht heeft wordt gedaan door Woonpas BV. Een vreemde situatie, die ik in onze lokale democratie nog niet eerder ben tegengekomen.

Het ‘hamerstuk’ staat op de agenda van komende dinsdagavond, net als andere politiek gevoelige onderwerpen met verstrekkende gevolgen, waar je op zijn minst als Raadsleden met elkaar over van gedachten moet kunnen wisselen alvorens te besluiten. BurgerBelangen en ook de andere oppositiepartijen zullen toch vragen om overleg en openbaar debat. Ik vertrouw er op dat de goede wil die de oppositiepartijen (ondanks alles) hebben getoond om te komen tot meer eensgezindheid, ook bij de coalitiepartijen iets heeft losgemaakt om de ‘splijtzwam’ te elimineren en weer te komen tot een normaal democratisch proces.

Wietze Smit, BurgerBelangen

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha