Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 13 december 2019. De Wijkse gemeenteraad debatteerde bij de laatste vergadering voor het eerst over project rond de Bosscherwaarden. Twee moties kregen hier geen meerderheid. De meeste partijen spraken wel twijfel uit en zijn inmiddels tegen slibstort. ´We verschillen wel van mening of zandwinning nodig is voor ontwikkelingen. En of boeren nog in het gebied mogen blijven. Wij blijven tegen afgravingen en willen landbouw naast natuur mogelijk houden´, legt SP-er Frans van der Tol uit. Hij zag een met de PCG en CDA ingediende motie stranden.

De PCG en SP zette naar aanleiding van een tussenrapport van de zogenaamde MER commissie en een kritisch rapport van de Rekenkamer het onderwerp op de politieke agenda. Met het CDA dienden zij een motie in. De eerste aanzet leverde veel commotie op. ´De huisjurist is er zelfs bij geroepen. Dat komt zelden voor. De gemeente moet door de oude samenwerkingsovereenkomst de ondernemer de tijd en ruimte geven om eerst de hele procedure te doorlopen. Als de raad dat zou stoppen, kan de ontwikkelaar misschien een claim indienen. We kúnnen dus niet zeggen, stop maar. Onbevredigend en raar, maar waar´, zegt Van der Tol.

De PCG, CDA en SP pasten hun oproep aan. Het college diende in ieder geval twijfels over het project over te brengen. Van der Tol. ´Een slap aftreksel? Klopt. Maar knarsetandend hebben we ingezien dat meer niet haalbaar is. We zien wel een kentering als het gaat om slibstort, waar een meerderheid geen heil in ziet. Zeker met alle landelijke ontwikkelingen rond stikstof en PFAS vragen wij ons af of zandwinning wel plaats kan vinden. Maar de tijd zal dat leren´, aldus de socialist.

Andere partijen dienden een motie in om te komen tot een duidelijke planning. Hier was ook geen meerderheid voor. De socialisten stemden tegen. Van der Tol; ´In de samenwerkingsovereenkomst, die al afgelopen is, stond al dat de ontwikkelaar documenten moest opleveren. Er is al zo vaak gezegd dat er snel iets aan zou komen, maar dat lukte keer op keer niet. Daar nogmaals afspraken over vastleggen, gaat voor ons echt niets uitmaken.´

Enkele partijen houden vast aan enkel natuurontwikkeling in het gebied. Iets waar de SP anders over denkt. ´Wij horen dat agrariërs grond nodig hebben. Er gaat al zestig hectare verloren aan zonnevelden. Hier gaat het om honderd hectare bruikbare grond. Daar zijn families van afhankelijk. De ontwikkelingen voor meer natuur en verandering in de landbouw kunnen samen opgepakt worden. Het gaat echt niet alleen om een paar bewoners. Het gaat over hoe we met natuurontwikkelingen en duurzaamheid omgaan. Win-win voor iedereen.´

Van der Tol stoort zich persoonlijk aan het feit dat de visie Rivierfront een rigide document lijkt te worden. ´Die visie is tien jaar gelden opgesteld met de kennis van toen. Daarna draaiden het Rijk en de Provincie de subsidiekranen dicht en werd alles afhankelijk van ontwikkelaars. Inmiddels weten we allemaal hoe lucratief maar gevaarlijk slibstort kan zijn. Daar komt de discussie rond PFAS en stikstof en de oproepen voor andere alternatieven bij. Moeten we er nu dan niet anders mee omgaan?´ vraagt hij zich af.

De socialist haalt daar de tussenrapporten bij over het project, zoals die rond de zomer naar buiten kwamen. ´Daarin staat dat de natuurtoevoeging minimaal is, er geen alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden zijn bekeken en veel nieuwe wetgeving nog niet is meegenomen. Daarbij is er niks bekend is over verdere compensatie. Zo duurt en duurt het maar, modderen we maar verder. We zijn blijkbaar verplicht lijdzaam af te wachten. Maar we gaan intussen wel zelf kijken of er alternatieven in deze uiterwaarden mogelijk zijn´, eindigt Van der Tol.

Lees ook:

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha