Wijk bij Duurstede, 29 maart 2018. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd, de heer G. Taute (Gerrit) uit Wijk bij Duurstede te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Tjapko Poppens reikte de bijhorende versierselen uit op dinsdag 27 maart in de raadszaal van het Huis van de Gemeente. Dit gebeurde tijdens de laatste raadsvergadering in de oude samenstelling, waarbij de heer Taute als raadslid aftreedt. 

De heer Taute heeft zich 12 jaren ingezet als volksvertegenwoordiger

Gedurende 12 onafgebroken jaren heeft de heer Taute zich intensief ingezet als volksvertegenwoordiger. Vanaf 2006 heeft hij zitting in de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede voor de Protestant-Christelijke Groepering (PCG). Van 2006 tot 2014 was dat als raadslid en sinds 2014 ook als fractievoorzitter. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de lokale politiek en aan het gemeentebestuur.

Het werk binnen de gemeenteraad verrichtte hij vanuit een grote sociaalmaatschappelijke betrokkenheid, vanuit zijn levensovertuiging en op basis van zijn specifieke kennis en ervaring op het gebied van financiën en organisatieontwikkeling. Goede zorg voor de kwetsbare medemens had zijn bijzondere aandacht. Zijn politieke activiteiten verrichtte hij naast zijn drukke werkzaamheden als zelfstandig (financieel) adviseur. 

Diverse maatschappelijke verdiensten

De heer Taute maakte zich naast het raadslidmaatschap verdienstelijk voor diverse lokale, regionale en zelfs mondiale maatschappelijke doelen. Zowel bestuurlijk als uitvoerend nam hij zijn verantwoordelijkheden. Organisaties zoals de Voedselbank, Stichting Bonifatius Dorestad en Stichting 3MMM (MoreMessage in the Media) konden of kunnen nog op zijn inzet rekenen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha