Langbroek, 13 april 2018. In het Hervormd Centrum Langbroek op de Brink vond vanmiddag de presentatie plaats van het herziene boekje “Langbroek in de Tweede Wereldoorlog”.

Herziene en aangevulde heruitgave

Het boekje is een geheel herziene en aangevulde heruitgave van het boekje dat Loek Caspers in 1989 schreef voor de leerlingen van de twee Langbroekse basisscholen. Aanleiding daartoe was de adoptie van het verzetsmonument op de algemene begraafplaats. Over dit monument, waar sinds enkele decennia op 4 mei de gevallenen in het algemeen en Piet de Springer in het bijzonder, worden herdacht, schreef oud-burgemeester van Langbroek Theo Bunjes een bijdrage, die in het boekje is opgenomen.

Toespraken

Rond de zestig genodigden en belangstellenden waaronder ongeveer dertig kinderen luisterden naar toespraken van wethouder Hans Marchal, schrijfster Loek Caspers en Bunjes. Marchal vertelde dat hij geraakt was tijdens het lezen van het de eerste versie van het boekje. Toen hem ter ore kwam dat er wellicht een herziene uitgave op stapel stond heeft hij zich daarvoor ingezet. Caspers verhaalde over haar tijd dat ze ondergedoken zat in Langbroek. Zij vertelde waarom zij eerder door geheimhouding sommige zaken niet kon vermelden in de eerste uitgave van het boekje welke nu wel zijn toegevoegd. Zij gaf de kinderen mee dat de tweede oorlog net zover van de hedendaags jeugd af staat als Napoleon van haar in haar jeugd. Maar dat onrecht en discriminatie dagelijkse om ons heen zijn. Bunjes riep in herinnering dat is zijn tijd als burgemeester dodenherdenking niet altijd vanzelfsprekend was. Hij vertelde blij te zijn dat tot de dag van vandaag er nog jaarlijks wordt stilgestaan bij dit bijzondere moment.

Verzet

Nadat nog enkele filmfragmenten over het verzet in Langbroek waren getoond werd het boekje overhandigd. Na een dankwoord van het Langbroekse 4 mei Comité volgende een wandeling vanaf de Brink naar het oorlogsmonument met de schoolkinderen. Het uitgegeven boekje van 48 bladzijden zal plaatselijk worden verkocht voor € 7,50. De opbrengst is geheel bestemd voor het Langbroekse 4 mei Comité.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha