CDA: College faciliteer alternatieven Bosscherwaarden

Wijk bij Duurstede, 2 februari 2015. Fractievoorzitter Gerard Migchels ‘Het CDA wil graag alternatieven bij de discussie over de Bosscherwaarden. Tegenstroom, LTO en het Groenberaad staan er voor open om gezamenlijk met een alternatief plan te komen. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarom heeft het CDA het college opgeroepen om hun te faciliteren bij het opstellen van een alternatief plan’.

Financiering via zandwinning en slibstort

Een ontwikkelaar werkt aan een inrichtingsplan voor de Bosscherwaarden die tegemoet komt aan de gemeentelijke visie Rivierfront. De ambitie in deze visie in de Bosscherwaarden is kort gezegd meer natuur en meer recreatiemogelijkheden. Ook sluit het inrichtingsplan aan bij het beleid van de provincie Utrecht om daar privaat gefinancierde natuur te ontwikkelen. De visie Rivierfront wil in het gebied bij de Lunerburgerwaard/Gravenbol ongeveer hetzelfde. Aangevuld met de wens om de recreatievoorzieningen van de Gravebol te verplaatsen richting Wijk bij Duurstede. Zandwinning en slibstort kan de gemeentelijke en provinciale ambities financieren in beide gebieden aan weerszijden van Wijk bij Duurstede.

Ambities bijstellen van de visie Rivierfront

De visie Rivierfront is nog voor de crisis opgesteld. De hele visie realiseren is financieel onmogelijk. De hamvraag is welke ambitie het college en de raad nog heeft. Het CDA wil daarover duidelijkheid van het college. Maar die houdt zich op de vlakte. Des te hoger de ambities – met name in de Lunerbrugerwaard/Gravenbol – des te meer geld moet er worden verdiend bij de ontwikkeling van de Bosscherwaarden. Het CDA wil graag dat er duidelijkheid komt over wat verschillende ambities kosten. Het college heeft aangeven deze duidelijkheid te geven. De raad kan dan beter de baten (meer natuur & recreatievoorzieningen dichter bij Wijk) afwegen tegen de lasten (financieel, overlast omwonenden, verlies landbouwgrond).

Alternatieven

Het doel voor de Bosscherwaarden – op grond van de visie Rivierfront – is een andere (toegankelijke) vorm van natuurontwikkeling. Dit doel is te realiseren via meerdere wegen. Ontzanding en slibstort is een van die wegen. Het CDA vindt dat het college zich niet moet blindstaren op slechts 1 alternatief zoals dat nu door de projectontwikkelaar wordt uitgewerkt. Het CDA is voor initiatieven van onderop de samenleving. De 200 omwonenden verenigd in Tegenstroom zijn zeer ontevreden over het plan van de projectontwikkelaar. Ze vrezen tientallen jaren overlast terwijl er nu al veel natuur is. De veehouders in de omgeving vertegenwoordig via de LTO zien veel landbouwgrond verloren gaan. En tenslotte natuurbeschermers – verenigd in het Groenberaad – willen meer natuur, maar dan wel op een zorgvuldige manier.

Faciliteren

Deze drie partijen hebben aangegeven dat ze er voor open staan om gezamenlijk met een alternatief plan te komen waarin ze zich alle drie kunnen vinden. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Het CDA heeft daarom het college opgeroepen om Tegenstroom, LTO en het Groenberaad te faciliteren om met een alternatief plan te komen. Gerard Migchels: ’Als er een alternatief komt kan de raad de voor- en nadelen van beide alternatieven goed afwegen en tot een goed onderbouwd besluit komen’. Voor meer informatie: Gerard.Migchels@gmail.com.