Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/archive/archief03/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Wijk bij Duurstede, 14 juli 2017. In het ruim twee maanden later dan voorziene persgesprek op 12 mei vertelde wethouder Jan Burger over de voortgang van de plannen om meer sociale huisvesting te realiseren voor vergunninghouders en woningzoekenden in de sociale sector.

Vragen

Omdat de toegezegde vervolgbijeenkomst uitbleef, werden via de mail op 24 april 10 schriftelijke vragen gesteld aan de gemeente over de bijkomende kosten. Kosten zoals uitkeringen, leningen om de woningen in te richten enzovoort. De eerste vijf vragen werden binnen vijf dagen beantwoord. De openstaande vragen werden op de bijeenkomst van 12 mei nogmaals aan wethouder Burger gesteld. Op de vraag wanneer de antwoorden konden worden verwacht was het antwoord van de wethouder: “Binnen twee drie weken moeten we een antwoord kunnen geven”. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 mei bleek wederom dat de antwoorden nog op zich lieten wachten. Als reden hiervoor werd kenbaar gemaakt dat het veel werk was een en ander uit te zoeken en dat het antwoord daarom nog wel even op zich zou laten wachten. 

Houden aan afspraken?

Op 30 juni, ruim een maand na het laatste contact, werd wederom met de gemeente gemaild om te vragen of er al voortgang was te melden over het beantwoorden van de de resterende vragen. Het antwoord luidde: “De Regionale Sociale Dienst heeft aangegeven de gegevens niet met een druk op de knop te kunnen leveren; het vergt nogal wat gekoppel en uitzoekwerk”. De vervolgvraag was: “ Kunnen wij uit deze beantwoording opmaken dat Wethouder Burger niet weet wat het daadwerkelijk inhoudt om de gevraagde antwoorden te kunnen geven? Of weet wethouder Burger het wel en werken de ambtenaren niet zo snel?” Het antwoord van de gemeente: “Wethouder Burger heeft het te positief ingeschat en zich niet gerealiseerd wat er bij komt kijken om deze gegevens te kunnen leveren.”

Ambities college

Tijdens de bijeenkomst van 12 mei vertelde wethouder Burger dat de taakstelling voor 2016 bestaat uit de huisvesting van 60 vergunninghouders. De geformuleerde vragen zijn gebaseerd op de toen bekende taakstelling van 60 personen. Bovenop de taakstelling heeft het college de ambitie uitgesproken om 40 extra vergunninghouders te huisvesten. Deze ambitie werd op 24 mei met de gemeenteraad besproken. Hier moet nog over besloten worden.

De vragen

  1. Is er inzicht in de financiële consequenties voor de gemeente om de voorziene 60 vergunninghouders te huisvesten? Hier werd op 12 mei de vraag aan toegevoegd hoeveel en welk bedrag is er uitgeleend door de gemeente aan de vergunninghouders om hun huizen te kunnen inrichten?
  2. Hoe hoog zijn deze kosten?
  3. Welke kosten worden door het rijk en welke worden door de gemeente gedragen?
  4. Hoeveel vergunninghouders hebben de afgelopen jaren werk gevonden, zodat zij ook de verkregen leningen terug kunnen betalen?  

Lees ook:


Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information