Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/archive/archief03/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Wijk bij Duurstede, 17 december 2015. Ieder jaar neemt elke gemeente een door het rijk verplicht aantal vergunninghouders op. Tussen 2010 en 2014 waren dat er voor Wijk bij Duurstede gemiddeld twintig. Dit jaar zullen het er rond de veertig zijn en aankomend jaar is de verwachting dat het aantal vergunninghouders die moeten worden gehuisvest rond de zestig ligt. In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar denkt het college een goed beeld te hebben van de mogelijkheden, de realisatie en de benodigde middelen om dit te kunnen realiseren.

Vergunninghouders

De afgelopen vijf jaar heeft het onderbrengen van de vergunningshouders geen noemenswaardige problemen opgeleverd lieten burgemeester Poppens en wethouder Burger vanmorgen weten. Naar verwachting zullen er aankomend jaar door de grote toestroom vluchtelingen rond de twintig vergunninghouders meer dan in 2015 moeten worden gehuisvest. Dit zijn mensen met een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning.

Samenstelling

De samenstelling van de groep te huisvesten vergunningshouders wisselt per jaar. Het ene jaar zijn er meer individuen en het andere jaar zijn er meer gezinnen. Individuele vergunninghouders moeten binnen drie maanden na te zijn ondergebracht aangeven of de gemeente rekening moet houden met gezinshereniging.

Huisvesting

Om geen extra druk op de bestaande huisvestingswachtlijsten te veroorzaken, worden alternatieve manieren van huisvesting onderzocht. Hoe en welke manier van alternatieve huisvesting eruit moet gaan zien wordt onderzocht. Uitgangspunt is dat de alternatieve manier van huisvesten plaatsvindt op locaties verspreid over alle drie de kernen. Deze kleinschalige definitieve of tijdelijke huisvesting wordt in de drie kernen verspreid over de verschillende wijken. Het inpassen van de tijdelijke huisvesting in de kernen komt tot stand door samenspraak tussen woningbouwcoörperaties, kerken en vluchtelingenwerk. Met deze alternatieve wijze van huisvesten wil het college voorkomen dat de bestaande woningmarkt zwaarder wordt belast. Uit het onderzoek moet ook blijken of de tijdelijke woningen ook beschikbaar kunnen worden gesteld aan inwoners die nu op de wachtlijst staan.

Middelen

Over de begeleiding en hulp bij integratie van de vergunninghouders maken Poppens en Burger zich weinig tot geen zorgen. Zij verwijzen daarbij naar de bijeenkomst van 29 oktober in het Revius waar het draagvlak onder de inwoners een van de vraagstukken was. In een akkoord (ingaand 1 feb 2016) tussen Het Rijk en de VNG is vastgelegd dat Het Rijk de realisatie en verhuur aan vergunninghouders stimuleert en hier financieel aan bijdraagt. Hoeveel de gemeente zelf kwijt is aan de instroom van de extra vergunninghouders (planmatig 60 en een eventuele bijstelling naar boven) is onderdeel van het onderzoek dat nu loopt. Eind februari denkt het college goed inzicht te hebben in de vorm van tijdelijke huisvesting, de locaties en wat het de gemeente onder andere financieel gaat kosten en zullen er voorstellen naar de gemeenteraad worden gestuurd.

Lees ook:


Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information